Dark Side. Society, memory, art

sadmin

Dark Side. Society, memory, art


Image

НГПИ „Св. Лука” спечели минигрант за проекта си „Dark Side. Society, memory, art.” („Тъмната страна. Общество, памет, изкуство“) от Фондация „Олга Ленгиел“ (TOLI), чиято мисия е да допринесе за образованието по отношение на Холокоста и социалната справедливост в България и разбирането за съвременната приложимост на тази важна част от историята. Участват 7 ученици от 10. клас с водещи учители Иво Мирчев и Ралица Карапантева.

Проектът ни е следствие от участието ни в Благоевград по проект „Поуки от миналото, послания за бъдещето”, съвместно с Американския университет в България, организацията на евреите в България „Шалом“, Централния израилтянски духовен съвет и Центъра за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ.

Една от основните цели на проекта е да се запознаят учениците от гледната точка на бъдещи художници с паметта за Холокоста и как тя е запазена в паметници. Участниците бяха разделени на три групи и проучваха паметници в София - Паметника на спасението пред Националната художествена академия, паметника на Димитър Пешев, разположен в градинката около църквата „Св. Георги“, и трите паметни плочи, разположени до църквата „Св. София“. Структурата на изследването включва информация кога е създаден паметникът, кой или кои са авторите му, къде се намира, параметрите му и неговото текущо състояние, а също и информация за събитието или личността, на която е посветен. Учениците изразиха позиция и дали паметникът изпълнява своята роля и биха ли променили нещо в него, като представиха резултатите от изследването си пред свои съученици от 9. клас в час по история.

По време на проекта посетихме Софийската синагога, Сарафската къща в Самоков – дом на известната еврейска фамилия Арие и останките от синагогата в Самоков. На финала на проекта се срещнахме с известния скулптор и дългогодишен преподавател проф. Христо Харалампиев, който разговаря с учениците за ролята на паметниците, паметта и историята, претворена в изкуство.