Еразъм+, 2015–2017 г.

sadmin

2015–2017 г. НГПИ „Свети Лука"- София е партньор в Еразъм+


Еразъм+
През 2015–2017 г. НГПИ „Св. Лука"- София е партньор в Еразъм+ проект № 2015-1-SI01-KA219-012612_2 на тема „What Does It Take to Raise an Artist?" - Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства", сектор „Училищно образование", проекти за „Партньорства за училищен обмен" заедно с Гимназия за изкуство и фотография в Любляна, Словения и Лицей за изкуство „П. Петрочи" в Пистоя, Италия.