Нови съобщения                                                                                              • ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЧАСОВЕТЕ И
            ПОЧИВКИТЕ И ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА 2019/2020 г. - виж тук

            • УЧЕБНИЦИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ РАБОТИ В НГПИ „СВ. ЛУКА“ – СОФИЯ ПРЕЗ 2019/2020 УЧЕБНА
            ГОДИНА - виж тук

            • ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА II СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА - виж тук

            • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА
            ГОДИНА - виж тук

            • Седмичното разписание на 8-ми клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 9-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 10-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 11-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 12-ти клас - виж тук


            • Списъка на преподавателите по предмети - виж тук


            • ПРЕПОРЪЧАНИ И УТВЪРДЕНИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за 2019/2020
            УЧЕБНА ГОДИНА - виж тук


            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 12 клас - виж тук
            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 11 клас - виж тук
            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 10 клас - виж тук


            • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

            Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището с посочена тема:
            "за секретарката".