Бърно 2022

sadmin

Бърно 2022


Image
НГПИ „Св. Лука“ – София спечели финансиране в програма Мобилност на Столична община, програма „Култура“ за проекта „Обмен на идеи и опит в областта на приложните изкуства” („Applied Arts Skills Exchange”) - партньорство между НГПИ „Св. Лука“ - София и Гимназията за изкуство и дизайн - Бърно за периода 07–12.2022 г. Партньорството ни започна през 2020 г., продължи с гостуването на гимназията от Бърно по проекта им „Към света“ („Do Světa!“) и продължихме, за да обменим идеи и опит в областта на приложните изкуства. Участваха ученици от всичкит осем специалности в училище: Мариана Димитрова, Симеон Манев, Елена Гоцева, Виктория Иванова, Габриела Христова, Ема Славкова, Валерия Величкова от 12 клас и Олга Кугуенко от 11 клас. Гостуването ни беше интересно и обогатяващо, както за дисциплините, които изучаваме, така и с много впечатления от града на дизайна и архитектурата Бърно!