IV-ти Национален конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ 2021

sadmin

IV-ти Национален конкурс Плакат - Костадин Отонов 2021


Лора Трифонова, 11 в клас с преподавател Николай Попов, получи наградата на община Пловдив, а Виктория Георгиева от 10 в клас с преподавател Ралица Карапантева получи наградата на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов".
Повече информация


Image
Image
Image

IV-ти Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“, 2021 г. за училищата по изкуства към Министерството на културата

СТАТУТ НА КОНКУРСА

Организатор: Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ - Пловдив

Съорганизатор: Министерство на културата на Република България

Регламент на конкурса:

Kонкурсът за плакат е насочен към учениците от специалностите „Рекламна графика“, „Графичен дизайн“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуства  към Министерството на културата.

Цел на конкурса за 2021 г.:

1. Да се покаже оригиналност на мислене, цветова култура и индивидуалност.

2. Да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка.

3. Да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други.

4. Важен е погледът на младите хора, тяхното виждане за света, в който живеят и растат, а също и посланието, което ще отправят.

Тема на конкурса: „Фестивален плакат за класическа или джаз музика“

Музикален фестивал е обществено събитие (празник) с изпълнение на музика. Съществуват музикални фестивали с тематична музика или музика по жанр. Повечето от тях са ежегодни и се провеждат на места, свързани пряко или косвено с музиката, стила или посланието й.

Фестивалите са забавление. Те събират хората и ги правят щастливи. Музиката, танците и радостта осветяват вечерите! Комбинация от звук, светлина, танци и картина пренася хората в сънища и мечти, кара ги да осмислят битието си и красотата на света. Разказва и сътворяват истории. Оказват влияние на цели поколения и диктуват развитие на жанрове и стилове. Вдъхновяват композитори, музиканти, певци, художници и поети. Определят модата на цели десетилетия и оставят наследство за бъдещето.

I. Класическата музика е традиционна музика за европейското изкуство. Тя е пряко свързана е с изящното изкуство и литературата. Основополагащите норми на тази традиция са шифровани между 1550 и 1900 г. Европейската музика се отличава до голяма степен от много други неевропейски форми и популярната музика чрез система от музикална нотация, която се използва от около XVI век. Западната нотация се използва от композиторите да предпишат на изпълнителя на музикален тон, темпо, неравноделен размер, индивидуални ритми и точното изпълнение на музиката. Това оставя малко място за такива практики като импровизация и орнаментация, които често се чуват в не-европейското музикално изкуство и популярната музика.

Терминът класическа музика се появява едва в началото на XIX век, в опит да се „канонизира“ периодът от Йохан Себастиен Бах до Лудвиг ван Бетовен Лудвиг като златен период по аналогия със златната ера на скулптурата, архитектурата и изкуството от Класическата античност. Най-ранните сведения за използване на термина „класическа музика“ се среща в оксфордски речник от около 1836 година. Въпреки това под термина „класическа музика“ се разбира най-често периодът от Карл Филип Емануел Бах до Бетовен (от 1730 – 1820 г. - музиката от времето на Класицизма).

Днес под класическа музика се разбира всичко, което е създадено в традициите на класическите изпълнения и коренно се противопоставя на популярната музика. В България се провеждат ежегодно фестивали за изпълнение на класическа музика (оперна, симфонична и камерна), рок, джаз и фолклорни фестивали.

Списък на примерни фестивали за класическа музика:

1. Международният музикален фестивал „Варненско лято“ - Варна

2. „Софийски музикални седмици“ – София

3. „Мартенски музикални дни“ – Русе

4. „Дни на музиката в Балабановата къща“ – Пловдив

5. Оперен фестивал „Сцена на вековете“ – Велико Търново

6. „Опера на върховете“ – Белоградчик

7. Музикален фест „Моцартови празници“ – Правец

8. Летни музикални вечери „Августа Траяна“ – Стара Загора

9. Международен фестивал – Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов“ – Пазарджик.

10. Други фестивали

II. Джазът е музикален жанр, който възниква в края на 19 век и първата половина на 20 век в южните части на САЩ, най-вече в Ню Орлиънс и съчетава в себе си африкански и европейски музикални традиции. Корените му са в блус, суинг и рагтайм. Други отличителни черти на този жанр са полиритмията и импровизацията. Липсата на фиксирани правила го превръща в един от най-жизнените и разнообразни музикални жанрове в света. Характерни инструменти за него са тромпетът, саксофонът, тромбонът, кларинетът, пианото и китарата. За първи път думата „джаз“ започва да се използва на западния бряг на САЩ и се отнася за музиката в Чикаго през 1915 г., която се възприема от мнозина като „класическата музика на Америка“. Докато джазът се разпространява по целия свят, в него се вливат национални, регионални и местни музикални култури, които пораждат различни стилове и по-голямо разнообразие.

Опитите да се намери произхода на думата „джаз“ водят до значителни изследвания и историята ѝ е добре документирана. Смята се, че е свързан с „жасм“, термин от жаргон, датиращ от 1860 г., означаващ „пеп, енергия“. В тези години, в зората на джаза, думата се изписва по няколко различни начина: jaz, jas, jass, jasz или jascz. Понякога е наричана думата на XX век, защото произходът и етимологията ѝ не са установени.

Списък на примерни фестивали за джаз музика:

1. „Международен А to Jazz Festival“ – София 2021

2. „Международен джаз фестивал Варненско лято“ – Варна

3. „Пловдив Джаз Фест“ – Пловдив

4. „Джаз в Бургас“ – Бургас

5. „Хасково джаз фестивал“ – Хасково

6. Други фестивали

Списъците с фестивали са ориентировъчни. Участниците могат да изберат различни от предложените тук фестивали. Текстът към плакатите е свободен, по избор на автора, но свързан с темите на конкурса.

Право на участие могат да вземат ученици на възраст от 14 до 17 години (от 8 до 11 клас). Учениците не трябва да са навършили 18 години до 15.11.2021 г.

Творбите ще бъдат медийно популяризирани от организаторите и представени на изложби в страната и чужбина.

Участието в конкурса е индивидуално, като всеки автор има право да представи плакати по двете подтеми (1.Фестивал за класическа музика и 2.Фестивал за джаз музика), но не повече от едно предложение за съответната тема . Всеки участник изпраща свои авторски разработки.

  • Всеки плакат,  който участва в конкурса, трябва да отговаря на следните технически изисквания:

Формат: TIFF; PDF, EPS; минимална резолюция на растерните изображения – 250dpi

Формат: 60 х 84 см; CMYK

Формат: JPG; 72 dpi (за разглеждане)

  • Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

1. Училище, град

2. Трите имена на автора

3. Дата и година на раждането му

4. Заглавие на плаката

5. Преподавател, специалност, клас

6. Адрес за кореспонденция

7. Електронен адрес и телефон

8. Декларация от всеки ученик, че е съгласен творбата му да бъде използванa единствено в кампании/ материали за Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“  към НХГ „Цанко Лавренов“.

Всяка творба трябва да бъде изпратена по електронен път на e-mail: lavrenov.plakat@gmail.com 

Краен срок за приемане на работите - 01.11.2021 г.

Резултатите от първата селекция ще бъдат обявени най-късно до 15.11.2021 г. в официалния сайт на НХГ „Цанко Лавренов“ - www.nhglavrenov.bg

Представянето на творбите и официалното награждаване на победителите в конкурса ще бъде през месец ноември 2021 г. 

  • Награди:

Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, и грамоти за участие. Класираните участници на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Организаторите си запазват право да връчват допълнителни награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

След края на изложбата плакатите остават във фонд „Плакат“ на НХГ „Цанко Лавренов“, Пловдив.

  • Допълнителни условия:

С творбите на участниците могат да се организират изложби в страната и чужбина. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. Творбите не подлежат на връщане и остават в художествения фонд на НХГ „Цанко Лавренов“.  Организаторите запазват правото си да използват творбите на участниците за целите на конкурса, както и в информационни кампании и други публични активности.

Адрес за кореспонденция:

Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“

4000 Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 2А

електронен адрес:  lavrenov.plakat@gmail.com

Лице за контакт: 

Петър Чучулигов – преподавател, специалност „Рекламна графика“ - тел.: 0888290155

Можете да изтеглитe декларация за информирано съгласие тук.