ФОНДАЦИЯ „ЕНЧО КЕРЯЗОВ”

sadmin

Фондация „Енчо Керязов”


Годишни награди за постигнати успехи от ученици в областта на образованието, изкуството и спорта
Краен срок за изпращане: 10 април 2022 г.


Image

Фондация „Енчо Керязов” – годишни награди за постигнати успехи от ученици в областта на образованието, изкуството и спорта

От 10.03 до 10.04.2022 г. фондацията приема предложения за номиниране на талантливи ученици от I до XII клас, включително ученици със специални образователни потребности в три категории: образование, изкуство и спорт.

Номинациите се присъждат за постигнати успехи през календарната 2021 г. – постижения и отличия от световни, европейски и национални форуми, конкурси и фестивали по изкуства и спортни състезания, включително и организираните от Министерство на образованието и науката национални олимпиади, национални състезания, инициативи от Националния спортен календар и от Националния календар за изяви по интереси. Предложения за номиниране на ученици може да се подават от ръководствата на училища, настоятелства и обществените съвети към училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, читалища и школи по изкуствата, национални спортни федерации, спортни клубове и сродни организации, персонално от учители и треньори.

Подаването на предложенията се осъществява на адрес: https://enchokeryazov.org/apply и включва: формуляр за съответната категория; мотивационно писмо от кандидата или писмо за подкрепа от номиниращата институция, треньор, учител и др.; сканирани документи и снимки на спечелените награди.

За всяка категория ще се излъчат по трима призьори, които ще получат плакети, парична награда на стойност 2000 лв., както и допълнителни награди от партньори и дарители на Фондацията.

Церемонията по награждаването ще се проведе от 20:30 ч. на 01.06.2022 г. в Античен театър, гр. Пловдив, с която по традиция започва ежегодният спектакъл „Нощ на звездите” в чест на призьорите в Годишните награди.

За допълнителна информация: Василия Димитрова – координатор на Фондация „Енчо Керязов”, e-mail:  offce@enchokeryazov.org.