Международен конкурс за статистически плакат 2022 – 2023

sadmin

Международен конкурс за статистически плакат 2022 - 2023


Краен срок за изпращане: 15-и януари 2023 г.


Image

Международният конкурс за статистически плакат 2022 - 2023 се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE), образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В България състезанието се провежда от Националния статистически институт (НСИ).

Целта на инициативата е да се повиши статистическата култура на учениците и студентите, да се провокира интерес към статистическите изследвания, да се развият уменията за работа в екип при интерпретирането на статистически данни и използването на графични и математически методи за представянето им.

Състезанието се състои от два кръга: национален и международен. Финалистите от националния кръг във всяка държава ще могат да участват в международния кръг.

Националният кръг ще се проведе през периода 2022 - 2023 година, а международният - през март - юли 2023 година.

За повече информация:
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2022-2023.php
https://www.facebook.com/islp.project

Или се свържете с координатора за България на e-mail:
poster_competition@nsi.bg