Конкурс за художествена творба по мисъл на Елиас Канети

sadmin

Конкурс за художествена творба по мисъл на Елиас Канети


Срокът за представяне на творбите е 09.04.2023 г.


Kонкурс за художествена творба на тема „Не оставяй нито ден, без да оставиш знак. Записки 1985“ (Елиас Канети), организиран от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе и Международното дружество „Елиас Канети“.

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас, като формите на участие в конкурса са есе, стихотворение и рисунка. Срокът за представяне на творбите е 09.04.2023 г.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

Приложение:

1.Конкурс за художествена творба – регламент.