Конкурс за плакат на тема „Само водата“

sadmin

Международен конкурс за плакат
„Само водата“


Краен срок: 25.02.2022 г.

Само водата

I МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ

„САМО ВОДАТА“

„Водата е началото на всичко "

Талес Милетски

 1. Организатор:

Държавно средно художествено училище „Тадеуш Маковски“ в Лодз, Полша. Конкурсът е вписан в календара за международни и национални събития, художествено образование първа и втора степен на Министерството на културата и националното наследство.

 1. Съорганизатор:

Rotary International District 2231 Полша (Stowarzyszenie Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 International Dystrykt”)

Асоциацията на полските ротариански клубове, окръг 2231, Ротари Интернешънъл участва в изпълнението на Глобалния грант „Ротационни ръце през вода“, подкрепящ ученици от гимназията и средните училища от всички социални групи, междукултурно научно образование, вдъхновено от въпроси, свързани с водата и битовото й използване. Той насърчава сътрудничеството между различните общности и помага за повишаване на осведомеността за нарастващото глобално предизвикателство за кризата с водата и възможните решения. Програмата също така има за цел да си сътрудничи с училища по целия свят чрез пилотната програма на Twin Schools

III. Цел на конкурса:

 1. Повишаване на осведомеността за местните и глобални предизвикателства, свързани с недостига на чиста вода поради промените в климата
 2. Повишаване на осведомеността за ролята на водата в живота на живите организми
 3. Разгръщане на проекологичен творчески потенциал
 4. Насърчаване на отговорното използване на водата
 5. Формиране на проекологично поведение и нагласи.
 6. Стимулиране на когнитивното любопитство
 7. Развиване на знания за водата и способност да се използват различни източници на информация
 8. Да развие познания за местните хидроложки и хидрогеоложки условия и проблеми, свързани със замърсяването на водите, включително подземните води,

9.Опознаване на най -важните елементи от водоснабдителната и канализационната система

 1. Процеси на обезсоляване и пречистване на водата
 2. Процеси = методи и начини за пречистване на отпадъчни води
 3. Условия за участие:

Конкурсът е насочен към ученици от всички видове средни училища.

 1. Творбите ще бъдат оценявани в следните категории:
 • рисунка,
 • графика,
 • фотография,
 • плакат
 1. Размер на произведенията:
 • рисуване и живопис - минимален формат А3,
 • графики и фотография - минимален формат A3,
 • плакат - минимален формат А3,

Всяко произведение трябва да бъде придружено от информация, включваща: името и фамилията на автора, възрастта, класа, името и адреса на училището, данните за творбата (заглавие и техника) и името на учителя, под чието ръководство е направена. (Приложение - формуляр за кандидатстване).

Общи условия:

А) Разходите за подготовка и доставка на работата за конкурса се заплащат от участника в конкурса.

Б) Всеки участник може да предостави до 3 творби.

В) Наградените творби няма да бъдат върнати и ще бъдат прехвърлени на организатора на конкурса. Други творби ще бъдат изпратени по желание и за сметка на участниците в конкурса.

 1. Работата трябва да бъде изпратена до:

Държавното средно художествено училище „Тадеуш Маковски“ в Лодз, Полша

 1. Краен срок: 25.02.2022 г.

VII. Резултат от журирането: март 2022 г.

VIII. Оценката на творбите и разпределението на наградите ще се извършва от конкурсната комисия, назначена от министъра на културата и националното наследство, в която ще участват лица, професионално свързани с артистични среди.

 1. Решението на конкурсната комисия е окончателно.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уебсайта на училището www.plastyklodz.pl

 1. Творбите, класирани от журито, ще бъдат представени на изложбата след конкурса - април 2022.

XII. Подробна информация за конкурса на адрес: piotr_izydorczyk@wp.pl