Моден Дизайн

sadmin


Моден дизайн


Image

На 19.02.2024 г. в 13:30 часа в изложбената зала на Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ се откри изложба на катедра „Моден дизайн“ към Национална художествена академия. Тази проява е част от проект КАТЕДРИТЕ НА НХА. Представени са фотосесии на реализирани дизайни  на студенти от четвърти курс от бакалавърската степен на специалността. Селекция от модни илюстрации на трети курс. Модни портфолиа на тема „Старото ново и Новото старо“ от първи курс. Модни eксперименти в материал от втори курс. От катедра „Моден дизайн“ ни гостува старши преп. Катерина Цанева.

В четвъртък ( 22.02.24 г. ) от 13:30 часа ще се проведе кратка презентация от доц. Александър Гергинов и гл.ас. Николай Божилов, разказваща за предметите изучавани в специалност „Моден дизайн“ на НХА, реализирани проекти, кандидатстудентски курсове и приемни изпити.

Изложбата може да бъде посетена до 29 февруари 2024 г.

Снимки: Мирослав Жеков