Катедра Керамика и дизайн на порцелан и стъкло

sadmin


Катедра Керамика и дизайн на порцелан и стъкло


Image

На 15 април се откри изложба на катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло” към Националната художествена академия. В галерия „Свети Лука“ са представени творби на студенти от бакалавърска и магистърска програми на специалностите „Керамика“ и „Дизайн на порцелан и стъкло“.

Специалност КЕРАМИКА в НХА

Тази година се навършват 120 години от създаването на специалност „Керамика“ в Националната художествена академия. Тя е основана в зората на създаването на самата Академията, като обучението по специалността започва през 1904 година с назначаването на проф. Стефан Димитров. Преподавателите и студентите от самото начало търсят свой път в древната традиция на керамиката и заемат адекватно място в съвременното изкуство. Неизгладима диря оставя творчеството на такива значими имена на нашите преподаватели като проф. Стоян Райнов, проф. Венко Колев и Георги Коларов, проф. Красимир Джидров, проф. Ивана Енева. Те утвърждават специалността като една от водещите в НХА. Редица големи имена в керамиката – Здравко Манолов, Антонина Конзова, Йова Раевска и много много други са ученици на специалността, която им е дала пръв тласък в развитието на таланта им.
В днешни дни обучението по специалността е съобразено със съвременните аспекти на керамичното изкуство, базирано на индивидуалната артистична практика. Целта на обучението е подготовка на специалисти в областта на художествената керамика и на съвременните изкуства, предназначени за публична среда, създаването на уникални авторски серии на керамични предмети, както и придобиването от студентите на задълбочени знания в областта на керамичната технология. Специалността разполага с добре развита технологична и материална база, позволяваща реализацията на разнообразни художествени търсения в областта на съвременната керамика.
В програмата са включени предмети като живопис, рисуване, скулптура, графични техники, компютърни изкуства, пластична анатомия, перспектива и др. Тези дисциплини допринасят за постигането на универсални умения на съвременния художник. Изучават се и редица теоретични дисциплини – история на изкуството, естетика, философия, история на керамиката.
Специалността разполага с широко квалифициран преподавателски състав в лицето на – проф. Божидар Бончев (Bojidar Bonchev • Artaxis.org ; https://www.facebook.com/Bojidar-Bonchev-Ceramics), доц. Мартин Петков, доц. д-р Надя Текнеджиева, гл. ас. д-р Яна Юнакова (http://www.yanayunakova.com/ ), доц. д-р Момчил Мирчев, , доц. д-р Росен Тошев, ас. Светли Евгениев.

Специалност ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО в НХА

Специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“ обхваща широк диапазон от дисциплини и изразни средства: порцелан, стъкло, скулптура, ситопечат и декоративни техники, рисуване, технология, 3D компютърно проектиране, архитектура, история на порцелана и стъклото. В обучението са включени и всички практически и теоретични дисциплини, които са преподавани с високите стандарти на НХА.
Специалността разполага и с висококвалифицирани специалисти технолози, които подпомагат учебния процес по реализирането на артистичните и дизайнерски проекти.
В образователния процес на специалността фокусът е поставен върху дизайна като функционален и естетически скулптурен обект с високи художествени стойности. Методологията на преподаването преминава през разбирането за занаят (технологична грамотност) и концепт (идеен проект).
Преподавателите и студентите активно участват в културния живот в страната и чужбина – изложби, симпозиуми, биеналета и конкурси в областта на дизайна на порцелан и художественото стъкло. Не са малко завършилите студенти, които създават свои дизайнерски студиа и брандове.
На откриването на изложбата ни гостуваха проф. Георги Георгиев, доц. д-р Красен Троански, доц. д-р Елизар Милев, доц. д-р Надя Текнеджиева, гл. ас. д-р Яна Юнакова, доц. д-р Росен Тошев, доц. д-р Момчил Мирчев, проф. Митко Динев, преп. Борислав Коруджиков, ас. Вера Гезенко, ас. Светли Евгениев и студенти от специалността.

Събитието е част от Програмата за сътрудничество между Националната художествена академия и НГПИ „Св. Лука“ - София.
Изложбата може да бъде посетена от 15 до 29 април 2024 г. от 10:00 до 16:00 часа.

Снимки: Мирослав Жеков