Изложба с творби на ученици от специалност Детски играчки

sadmin

Детски играчки


Изложба с творби на ученици от специалност Детски играчки

На 29 март 2022 г. се откри експозицията с творби на ученици от специалност „Детски играчки и сувенири”. Изложбата е част от проекта „Учениците” чието начало е поставено през 2016 г. Експозицията представя основните направления застъпени в специалността –средства за игра, учебно-възпитателни средства, костюми за ролева игра, съоръжения за игра и спорт на открито, аксесоари за сюжетни игри и др. Спецификата на насочения към детето дизайн е с различно емоционално звучене от тази на дизайна, предназначен за възрастни и същевременно е подчинена на общите традиции на българските пластични изкуства. Преподавателският състав през годините е включвал висококвалифицирани професионалисти – художници и дизайнери, обогатяващи учебния процес със собствения си опит и обърнати към бъдещето. Настоящият преподавателски екип е: Десислава Милева, Дина Добревска и Ирма Водева.