Изложба социален плакат

sadmin

Изложба социален плакат


На 10 октомври 2020 г. се състоя арт хепънинга на Фондация „Въпреки” - „Толерантността като култура”. Събитието е финансирано от Програма „Европа” на Столична община. Културата е толерантност по самата си същност – опит да разбереш света и хората. Но и толерантността включва в себе си културата на общуване, емпатията, интересът към различието и различните, към хората, животните и природата. И все пак докъде са границите на толерантността към нетолерантните? За всичко това беше говорено, изтанцувано, изрисувано и обсъдено между по-младите и не толкова от 12 до 18 ч. на ул. „Цар Самуил” в София в отсечката между „Солунска” и „Денкоглу” - духовно средище с няколко галерии и културни пространства. В дискусията по темата на проекта от НГПИ „Св. Лука“ участва Божидара Иванова, 10 кл., специалност „Художествена тъкан“, която получи награда за впечатляващото есе „Асоциативни мисли: За неравенството и толерантността - от Конфуций до днес“. Училището участва и с изложба Социален плакат, като за високи постижения бяха наградени учениците Никол Петрова и Елина Павлова от 11 кл. и Венцислав Нанов от 12 кл., специалност „Рекламна графика“