Изложба на специалност Сценография

sadmin


Изложба на специалност Сценография


Image

На 19 март се откри изложба на студенти от специалност „Сценография” в Национална художествена академия. Изложбата представя проекти от бакалавърска и магистърска програми по сценография и костюмография за сценичните и екранните изкуства, както и студентски творби в областта на рисунката, живописта, изкуството на обекта и инсталацията, дигиталното проектиране и анимация.

Процесът на обучение в специалността включва овладяването на богата и разнообразна палитра от изобразителни умения и способности за анализ и изграждане на концепции за работа върху проекти в областта на драматичния, музикалния, кукления театър, театърът в алтернативни пространства, киното и телевизията.

Изложбата обединява различните аспекти на професията на сценографа чрез визията и атмосферата на работната среда в ателиетата на специалността.

Гостуваха ни проф. д-р Маня Вапцарова, доц. Марина Райчинова, гл. ас. д-р Розина Макавеева, ас. Михаела Добрева, ас. Борис Далчев, преп. Бистра Златарева, д-р Невена Георгиева, преп. Невена Ангелова и студенти от специалността.

Събитието е част от Програмата за сътрудничество между Националната художествена академия и НГПИ „Свети Лука” - София.

Изложбата може да бъде посетена от 19 до 29 март 2024 г. от 10:00 до 16:00 часа.