Изложба „Актова рисунка”

sadmin


Изложба „Актова рисунка”


Image

На 14 май в галерия „Свети Лука“ се откри изложбата „Актова рисунка“. В нея са представени творби, които са създадени в извънредните часове по Вечерен акт през последната година.

Вечерният акт – голо тяло е академичен жанр, рисуване на  скици  от натура, изпълнени в рамките на минути. Този похват дава добра възможност за всеки художник да шлифова своето майсторство в рисуванатo на анатомия, бързо улавяне на ракурси и състояния, артистичност и изразност. Позволява разучаване и изследване на човешкото тяло, използвайки различни  похвати и  техники. Кратката рисунка тренира окото и ръката, тя е по-експресивна, по-динамична и дава възможност за експериментиране.

Със своята смяна на позата на модела на всеки 15 минути, вечерният акт стимулира творческият процес и помага на учениците да развият своите наблюдателност и бързина на реакция. Той не само развива техническите умения на учениците, но и ги насърчава да изразяват себе си. Актовата рисунка и бързата скица на човешкото тяло е моста, по който трябва да мине всеки начинаещ худсжник, за да може да усвои пропорциите на човешката фигура и да освободи ръката си. По този начин рисунката  постепенно става по-артистична и дава  благотворно отражение върху етюда.

Гимназията ни дълги години е инициатор и главен организатор на НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА АКТОВА РИСУНКА ПО НАТУРА, който се провежда за първи път през  2011 г, а участие взимат всички гимназии по  изкуствата в страната. Тези традиции не са случайни и са свързани с желанието на преподавателският колектив по Рисуване да засили интереса на учениците и да се задълбочи професионалното им обучение.

Участници в настоящата експозиция са: Рая Любенова 12В клас; Теа-Мария Димова 12В клас; Божидара Проданова 12В клас и Ванина Ненова от 12Б клас, с техните преподаватели Ваклин Василев и Ирма Водева.  Представените творби са общо 81 на брой, като  всяка една от тях се отличава със стабилно и уверено изграждане на формата, с подчертан индивидуализъм, с разнообразие в избора на техники и материали и конструктивни и артистични умения при изграждане на фигурата.

Динамиката и свободата за избор на ракурс, вдъхновяват и четирите участнички и те не пропуска заниманията по Вечерен акт. Споделят, че това са едни от най-щастливите и продуктивни дни за тях. За да не говоря толкова общо ще надникнем в думите и мислите на всяка една от тях:

За Рая вечерният акт е свободата, която не може да имаш при правенето на етюди. Експериментът с различни материали, техники и изразни средства ѝ доставят изключително удоволствие. Интересно ѝ е да пробва различен вид третиране на формата и цвета, различни ракурси и сблъскване с художествени проблематики.

За Божидара Вечерният акт  не е само следучилищно занимание, то е малкото време от 2 часа в които може да се освободи от задълженията. Изследването на тялото и на неговото движение за нея надхвърля просто скицата, а представлява навлизане по-дълбоко в същността на човека. Скицирането се превръща в танц на емоция и изразяване.

Теа – Мария харесва вечерния акт, защото ѝ помага да прескочи комфортната си зона, като експериментира с формат, материал, подход… и още защото ѝ дава възможността да опознае себе си, а и другите, когато гледа как те рисуват.

За Ванина освен, че е полезен от академична гледна точка е и начин да вникнеш в състоянието на човека. По време на процеса до известна степен опознаваш модела и се учиш да предадеш не само плътта му, но и характера му – увековечаваш личността, споделя тя.

Позволявам си да пропусна биографичният профил и творческите постижения на участниците, и четирите  взимат участие в конкурси, изложби, публикации и печелят награди, но бързам да отправя своето пожелание към тях.

Скъпи, мои, пожелавам ви да запазите своята младежка свобода и мечтателност, надявам се, че пътят ви на художници ще бъде много вълнуващ, свободен, динамичен и медитативен, съвсем както работата ви по време на вечерният акт.

Текст: Ивелина Илиева - преподавател по история на изкуството в НГПИ „Свети Лука“.

Изложбата е част от Проекта „Учениците” на НГПИ „Свети Лука” – София.
Изложбата може да бъде посетена от 14 до 30 май 2024 г. от 10:00 до 16:00 часа.

Снимки: Мирослав Жеков