Дистантна точка

sadmin

Дистантна точка


100 творби от онлайн обучението

В галерия "Св. Лука" на НГПИ е открита изложба с творби на ученици направени по време на дистанционното обучение. Благодарим на учителите, които въпреки трудностите на онлайн обучението организираха, подредиха изложбата и направиха възможна срещата с ученическото творчество - Мария Златанова, Ирма Водева, Искра Евтимова, Александър Александров, Ваклин Василев, галериста Ели Добрева и с помощта на Стефан Фурнаджиев. "Макар и от дистанция, силната връзка учител – ученик е видима. Разнообразните задачи възложени от учителите по рисуване, живопис и скулптура са вдъхновили учениците от всички класове. Във времето на изолация и усамотяване, творчеството, макар и свързано с учебния процес е най-добрия начин за психическо преодоляване на наложените от ситуацията ограничения и едновременно с това, възможност за качествено професионално израстване на младите ни художници." Мария Златанова, гл. учител