Дизайн на детската среда

sadmin


Дизайн на детската среда


Image

На 17.01.2024 г. в 13:30 часа в изложбената зала на Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука" се откри изложба на катедра Дизайн за детската среда към Национална художествена академия. Тази проява е част от проект КАТЕДРИТЕ НА НХА. Представени са проекти и реализации на студенти от първи до четвърти курс от бакалавърската степен на специалността в направления продукти за игра и физическа активност, учебно-възпитателни средства в материален и виртуален аспект, интериор, приложна графика и сюжетно-ролеви игри, както и на магистри от програми „Компютърни игри", „Интериор – детска среда", „Средства за игра". Наблегнато е на новите тенденции в обучението по дизайн, насочен към децата и съобразен с техните нужди и изисквания, следващи съвременния живот.


Гостуваха ни доц. д-р Магдалена Серафимова-Лазарова, проф. д-р Арсен Минков, доц. Теодора Механдова, проф. д-р Величка Минкова, гл. ас. д-р Рая Гайтанджиева и проф. Георги Гиков.
Изложбата може да бъде посетена до 2 февруари 2024 г. Заповядайте!

Снимки: Мирослав Жеков