Среща с председателя на Българския хелзински комитет

sadmin

Среща с председателя на Българския Хелзинкски комитет
През м. юни в галерията на НГПИ участници в проекта се срещнаха с председателя на Българския хелзински комитет Красимир Кънев, който запозна учениците с възникването, дейността и целите на организацията. Основните дейности на БХК са наблюдението на състоянието на правата на човека в България, застъпничеството пред властите за подобряване на практиките и законите, засягащи правата на човека, както и защитата на тези права с правни средства чрез стратегически дела пред националните и международните юрисдикции. Организацията също така издава различни публикации, дава експертни становища на различни институции и организира събития и обучения.

https://bghelsinki.org/bg/news/30-years-bhc-campaign

Участниците в проекта „Одисея на мира“ от НГПИ „Св. Лука“ се присъединяват към отбелязването на 30 години от създаването на Българския хелзински комитет. Мотото на годишнината „Усилието за правата на един е ключът за правата на всички“ съвпада с целите на нашия международен, интердисциплинарен проект за образование за мир и права на човека.


13 века българия