Мобилност С1

sadmin

Мобилност  С1



В началото на м. ноември 2021 г. се осъществи първата мобилност за учителите участници в програмата Еразъм+ „Одися на мира“ 2020–2023  г. в гр. Санкт Пьолтен Австрия. По покана на училището координатор на проекта се проведе международна среща на тема „Да говорим за мир – концептуално изследване на мира” с партньорите от Австрия, Германия и България. Професионалната гимназия по икономика и хранене в Санкт Пьолтен https://www.hlwstpoelten.ac.at/ беше гостоприемен домакин и в отлично оборудваната училищна библиотека осигури условия за провеждане на срещата.

Присъствахме на презентации и участвахме в дискусии с партньорите по проекта от Австрия.  Д-р Волфганг Гасер - Институт за еврейска история в Австрия http://www.injoest.ac.at/en, с когото направихме обиколка в града ни запозна с инициативата за т.н. „Камъни на паметта” – мемориал за жертвите на холокоста. С него имахме посещение във Виена, където ни представи изложбата на открито „Виенският модел на радикализацията. Австрия и Шоа” https://www.hdgoe.at/vienna_model_of_radicalization_en.  Мартина Айгелсрайтер - Община Санкт Пьолтен, отдел Културно многообразие https://ima.or.at/en/biografie/martina_eigelsreiter/ ни запозна с работата и различните инициативи в мултикултурната общност на града. Михаел Хьодл - ръководител на Младежки център „Степен вълк” ни показа обновеният социален център и неговите дейности https://www.st-poelten.at/freizeit/aktivitaeten/jugendtreffs/8533-steppenwolf. Томас Пуле – директор на Градския музей Санкт Пьолтен http://www.stadtmuseum-stpoelten.at/# ни  представи мястото на музея като посредник между култура, изкуство и история, показа експозицията на музея и различни програми за работа с деца; видяхме документалния филм „Санкт Пьолтен 1945–1955”. Запознахме се и с д-р Сузане Ялка http://www.konfliktkultur.at/en/, водеща на асоциацията „Конфликткултур“, създадена през 1998 г. и съществуваща чрез доброволното участие на своите членове. Асоциацията е член на Австрийската мрежа за мир и ненасилие.