Изложба „Одисея на мира“

sadmin

Изложба „Одисея на мира“


Изложба с резултата от работата ни до сега в международния проект „Одисея на мира" - Еразъм+ можете да разгледате до 28 октомври 2022 г. в Изложбена зала 2, Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" (зона Ларго). Експозицията участва в инициативата „Дни Еразъм" (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+", едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие.
Дейността ни в проекта и по-конкретно за тази изложба се осъществи благодарение на професионализма и креативността на учителите: Рафаела Рафаелова, Стела Василева, Дина Добревска, Боряна Велева, Десислава Връбчарска. Те заедно с ученици от специалностите Моден дизайн, Пространствен дизайн, Рекламна графика, Художествена тъкан, Художествена обработка на метали и Детски играчки разработиха и представиха в експозицията много интересни, социално ориентирани творби. Проектът ще продължи до юни 2023 г., координатор Ралица Карапантева.