Откриване на учебната 2023/2024 г.

сеп.. 16, 2023Откриване на учебната 2023/2024 г.юни. 12, 2023Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“апр.. 24, 2023Ден на отворените врати – априлян.. 25, 2023Плакат, илюстрация и оформление на книгаян.. 18, 2023Партньорство с театър „Ами да“Слово на г-жа Лилия Балева, директор на училището за откриването на учебната 2023/2024 г.Уважаеми г-н Министър, гости, скъпи учители, родители и ученици, 15 септември си остава …

Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“

сеп.. 16, 2023Откриване на учебната 2023/2024 г.юни. 12, 2023Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“апр.. 24, 2023Ден на отворените врати – априлян.. 25, 2023Плакат, илюстрация и оформление на книгаян.. 18, 2023Партньорство с театър „Ами да“Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“ В навечерието на 24 май Министерството на културата отличи с наградата „Златен век“ г-жа Лилия Балева за принос в …

Ден на отворените врати – април

сеп.. 16, 2023Откриване на учебната 2023/2024 г.юни. 12, 2023Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“апр.. 24, 2023Ден на отворените врати – априлян.. 25, 2023Плакат, илюстрация и оформление на книгаян.. 18, 2023Партньорство с театър „Ами да“Ден на отворените врати – априлОще един Ден на отворените врати в НГПИ „Св. Лука“ посрещна своите гости през м. април! Бяха представени различните видове специализирана …

Плакат, илюстрация и оформление на книга

сеп.. 16, 2023Откриване на учебната 2023/2024 г.юни. 12, 2023Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“апр.. 24, 2023Ден на отворените врати – априлян.. 25, 2023Плакат, илюстрация и оформление на книгаян.. 18, 2023Партньорство с театър „Ами да“Лекция за плаката, илюстрацията и оформлението на книгатаС лекция за плаката, илюстрацията и оформлението на книгата ни гостуваха три художнички, активно работещи в областта на книгата …

Партньорство с театър „Ами да“

сеп.. 16, 2023Откриване на учебната 2023/2024 г.юни. 12, 2023Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“апр.. 24, 2023Ден на отворените врати – априлян.. 25, 2023Плакат, илюстрация и оформление на книгаян.. 18, 2023Партньорство с театър „Ами да“Партньорство с театър „Ами да“Театър „Ами да“ е създаден от артисти, с безспорни качества и опит.  Екипът има богата професионална  практика заедно и през годините са …

Софийската Света Гора – пътешествията на душата

сеп.. 16, 2023Откриване на учебната 2023/2024 г.юни. 12, 2023Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“апр.. 24, 2023Ден на отворените врати – априлян.. 25, 2023Плакат, илюстрация и оформление на книгаян.. 18, 2023Партньорство с театър „Ами да“Софийската Света Гора – пътешествията на душата На 6 декември 2022 г. Юлия Милева и Аглика Икономова от Центъра за реставрация на художествени ценности – София, …

Ден на отворените врати

сеп.. 16, 2023Откриване на учебната 2023/2024 г.юни. 12, 2023Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“апр.. 24, 2023Ден на отворените врати – априлян.. 25, 2023Плакат, илюстрация и оформление на книгаян.. 18, 2023Партньорство с театър „Ами да“Ден на отворените вратиНа 3 декември 2022 г. се проведе Деня на отворените врати в НГПИ „Св. Лука“. В две от ателиетата по рисуване бяха показани …

Наградените на ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“

сеп.. 16, 2023Откриване на учебната 2023/2024 г.юни. 12, 2023Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“апр.. 24, 2023Ден на отворените врати – априлян.. 25, 2023Плакат, илюстрация и оформление на книгаян.. 18, 2023Партньорство с театър „Ами да“Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ В петото издание на Националния ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ 2022 г. петима ученици от НГПИ „Св. Лука“ …

Празник на училището!

сеп.. 16, 2023Откриване на учебната 2023/2024 г.юни. 12, 2023Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“апр.. 24, 2023Ден на отворените врати – априлян.. 25, 2023Плакат, илюстрация и оформление на книгаян.. 18, 2023Партньорство с театър „Ами да“Празник на училището!Във връзка с празника на нашето училище, тази учебна година 2022/2023, организирахме годишен конкурс „Св. Лука“, който планираме да се превърне в традиция. Победител …

Марката и дизайнът като част от бизнес стратегията на фирмата в ерата на дигиталните технологии

сеп.. 16, 2023Откриване на учебната 2023/2024 г.юни. 12, 2023Г-жа Лилия Балева с награда „Златен век“апр.. 24, 2023Ден на отворените врати – априлян.. 25, 2023Плакат, илюстрация и оформление на книгаян.. 18, 2023Партньорство с театър „Ами да“„Марката и дизайнът като част от бизнес стратегията на фирмата в ерата на дигиталните технологии“ На 29-и и 30-и септември 2022 г. Патентно ведомство на Република …