Ден на отворените врати – 02.04.2024

Ден на отворените вратиНа 27 април 2024 г., събота, от 10.00 до 15.00 ч. ще се проведе ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ. Ще се запознаете с ателиетата на различните специалности, съдържанието на учебно-изпитните програми, ще бъдат показани предмети, които могат да бъдат включени в постановката за приемния изпит и ще се разяснят изискванията и начинът за неговото провеждане.