Ден на отворените врати – 02.12.2023

Ден на отворените врати 2.12.2023 г.
Ще бъдат представени различните видове специализирана подготовка, специалности и професии, и ще се покажат предметите, които могат да бъдат включени в постановката за приемния изпит. Ще се проведат консултации за разясняване на изискванията и начина на провеждане на приемния изпит. Всички посетители ще имат възможност да разгледат ателиетата в училището и да разговарят с преподаватели от различните специалности.

Image