Ден на отворените врати – април

Ден на отворените врати - април


Image

Още един Ден на отворените врати в НГПИ "Св. Лука" посрещна своите гости през м. април!

Бяха представени различните видове специализирана подготовка, специалности и професии, показани бяха предметите, които могат да бъдат включени в постановката за приемния изпит, проведоха се консултации с кандидатите за разясняване на изискванията и начина на провеждане на приемния изпит. Всички посетители имаха възможност да разгледат ателиетата в училището и да разговарят с преподаватели от различните специалности.
Снимки: Дина Добревска