Марката и дизайнът като част от бизнес стратегията на фирмата в ерата на дигиталните технологии

„Марката и дизайнът като част от бизнес стратегията на фирмата в ерата на дигиталните технологии“


На 29-и и 30-и септември 2022 г. Патентно ведомство на Република България проведе семинар с ученици и учители от столични училища на тема: „Марката и дизайнът като част от бизнес стратегията на фирмата в ерата на дигиталните технологии“ съвместен проект със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

НГПИ „Св. Лука” е съорганизатор на събитието, в което под надслов „Обучение на обучители“ участваха 19 наши ученици и двама учители – Милена Антонова и Невена Йорданова. Бяха представени презентации по общи теми за марки, промишлени дизайни, възможни нарушения и защита на индустриалната собственост, както и демонстрация на подаване на онлайн заявка за марки и промишлен дизайн. Участниците, разделени на групи изготвиха презентации за бизнес проект. Нашият отбор: Божидара Проданова, Олга Кугуенко, Рая Любенова, Виктория Георгиева, Елизавета Шевченко, Виктор Гърбешков, Радилина Енчева, Андреа Николова и Ина Панова представиха фирмения проект „Център за кучета DOGGYVERSE” и се класираха на III място. Поздравления!