„Нереален свят“ – изложба дървопластика

Изложба дървопластика "Нереален свят"


Image

Инициативата е организирана от секция „Дърворезба“ от Съюза на българските художници, домакин на изложбата е галерията в Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука”–София и се реализира с подкрепата на НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА. Участват около 25 автора с почти 40 художествени произведения от дърво, създадени през последните няколко години. Изложбата е пътуваща, като предишни нейни дестинации са Плевен – Художествена галерия „Илия Бешков” (съвместно с НГПИ „Тревненска школа”) и Трявна – галерия „Гъбенски” (Национален дарителски фонд „13 века България”). Изложбата ще продължи до 3 ноември 2022 г.

.      .      .

Какво е реално или не, кое е видимо за нас и има ли свят, който съществува без дори да подозираме? Така както един актьор всеки път „живее” своята роля, така и дърворезбаря пресъздава паралелен свят, чувства, емоции, усещания; образи – търсени или представяни, извечни или актуални за днес. До колко художественият свят е цветен, осветен и одухотворен? Въпроси, на които всеки от нас може да търси отговор.

Дървопластиката е естествено продължение на традиционната българска дърворезба. Още през 70-те години на миналия век, нейният облик излиза от рамките на релефа и се появяват множество скулптурни произведения от дърво. Постепенно настъпват промени в тематичния и сюжетен кръг, а в края на миналия и началото на този век, визията е вече модерна.

В годините, в които, за резбата се е говорило като за приложно изкуство, тя е съчетавала образ и функция. Днес, дървопластиката се отличава с тематично-смислово съдържание, паралелно с активно въздействие на формата. Изкуството от дърво днес се развива в няколко основни посоки – класическа занаятчийска дърворезба с осъвременена визия, функционална дърворезба и дървопластика, интериорна дървопластика и релеф и екстериорна скулптура от дърво за градска среда.

Съвременната дървопластика се характеризира с ясно изразени контрасти между естествен и добавен цвят; типична и нехарактерна за дървото форма, пластика и повърхностна обработка; комбинация с метал, различни дървесини и други елементи; присъствие на текст; използване на древни и модерни теми, а понякога, критично-социални или философски.