Проект „Среда“

Проект „Среда"


Image

Целта на проекта е развитието на изкуство в публичното пространство на град София. Проектът ще изследва това, как изкуството в публичното пространство може да провокира ангажираност на градските жители към заобикалящата ги среда. За тази цел артистите, поканени да участват ще влязат в диалог както със средата, в която ще работят, така и с нейните млади обитатели.

Повече за проекта.