Кратък репортаж от Деня на отворените врати в НГПИ „Св. Лука“ – 16.04.2022

Ден на отворените врати в НГПИ „Св. Лука“


Кратък репортаж от Деня на отворените врати в НГПИ „Св. Лука“ – 16.04.2022