Присъствен образователен процес в НГПИ „Св. Лука“

Присъствено обучение                Уважаеми родители, скъпи ученици,

                На основание заповед № РД 09-4813/03.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката и приетите със Заповед № РД09-4814/03.12.2021г. НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА  ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА от 06.12.2021 г. в НГПИ „Св. Лука“ - София ще се провежда присъствен образователен процес за всички паралелки.

                Учениците, за които родителите са заявили, че имат валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела и искат да учат присъствено, трябва да представят в първия си учебен час на 06.12.2021 г. подписана декларация по образец (в зависимост от възрастта на детето) и копие от „зеления“ си сертификат на преподавателя (документите остават в училището и ще бъдат съхранявани в съответствие с изисканията за работа с лични данни).

                Учениците, за които родителите и/ или те самите (в зависимост от това дали са малолетни, непълнолетни или пълнолетни) са заявили съгласие да бъдат тествани с неинвазивни бързи антигенни тестове, трябва да представят в първия си учебен час на 06.12.2021 г. подписана декларация по образец. Те ще извършат процедурата по тестването самостоятелно и под контрола на преподавател в класната стая, в която имат първи час за деня.

                Демонстрация на изследването може да бъде видяна на адрес: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj

                Моля, всички ученици да се явят в училище за тестване и представяне на документите в 7’40 ч. на 06.12.2021 г. (понеделник). 30 минути преди тестването те не трябва да са яли или пили. Разписанието на часовете и междучасията за деня няма да бъде променено.

                Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи.

                Обръщам внимание на т. 3. от Насоките: „Всички ученици от V до XII клас, както и целият педагогически и непедагогически  персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им в училище/ЦСОП, с изключение на момента на вземане на проба за изследване с неинвазивен бърз антигенен тест  за доказване на COVID-19“.

                С повече подробности по организацията на учебния процес може да се запознаете тук: https://www.mon.bg/bg/61, а за конкретни въпроси да се обръщате писмено към класните ръководители.

                Декларациите за малолетни и за непълнолетни ученици можете да изтеглите оттук: