Изложба по проекта „Плакатът остава”

Изложба по проекта
„Плакатът остава”НГПИ „Св. Лука”-София е партньор за втори път в проект за театрален плакат на Художествена галерия „Петко Чурчулиев” – Димитровград финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Дебюти“. В галерията на училището е открита изложба с театралните плакати на участниците в проекта „Плакатът остава” ученици от НГПИ „Св. Лука“ – София, НХГ „Д. Добрович“ - Сливен, НГПИД „Акад. Д. Узунов“ – Казанлък и НХГ „Ц. Лавренов“ – Пловдив. Изложбата ще продължи от 18.10 до 05.10.2021 г. След като творбите бяха показани за първи път в ХГ „П. Чурчулиев” – Димитровград, с тази изложба продължава пътешествието на плакатите в галериите на другите училища и в залите на театрите партньори по проекта - театър „Азарян” - София, Държавен куклен театър – Пловдив и ДКТ „Иван Димов“ – Хасково.

Изложбата представя резултата от творческата работа на ученици от четирите средни художествени училища по време на дейностите по проекта. От страна на НГПИ „Св. Лука” участват Силвия Атанасова, Никол Петрова и Елина Павлова с водещ преподавател Николай Попов, който е и автор на единия от плакатите за представяне на пътуващата изложба. Автор на втория плакат и каталога с проектите на всички участници е изявената плакатистка Люба Томова. И двамата колеги са предоставили творбите си като дарение – от сърце. Каталогът документира резултатите по проекта и ще остане в библиотеките на училищата-партньори. Като краен резултат всички плакати ще постъпят във фонда на Исторически музей - Димитровград.

На добър час на всички млади художници!