# Художествена
тъкан


Специалността Художествена тъкан подготвя специалисти в областта на художествения текстил  и текстилния дизайн. Изучават се както традиционни, така и съвременни направления в текстила. Учениците се научават да проектират и да реализират своите идеи, като развиват  естетическото си  възприятие. В процеса на обучение се поощрява творческото мислене, експериментирането и оригиналните идеи.

Възпитаниците ни придобиват знания за композиционно и цветово изграждане на проект за текстил, както  и умения за работа с различни текстилни материали и техники: десениране - рисуване върху коприна, батик, багрене, ситопечат, печатане с ръчни печатни форми върху различни текстилни основи; създаване на текстилни пана и пластики - плъстене,тъкане;  техники за конструиране и изпълнение в материал на изделия от художествена тъкан и  аксесоари към облеклото. 

Основните  изучавани  предмети по специалността са: художествена тъкан, учебна практика – художествена тъкан, технология на текстила, рисуване, живопис, компютърна графика.