# Художествена
обработка на метали


Специалността е една от основните в областта на пластичните изкуства. Учебната програма и учебният процес са адаптирани към актуални естетически критерии. Изучават се и традиционни занаяти като ковано желязо и кована мед, както и съвременен дизайн в металопластиката и бижутерията. Преподавателският екип търси индивидуален подход и облик на отделните задачи в зависимост от спецификата на темата, и подпомага реализацията на творческия потенциал на учениците. Основните предмети по специалността са: художествена обработка на метали, рисуване, скулптура.