# Художествена
дърворезба


Дърворезбата е един от най-характерните занаяти, развил се като самостоятелен пластичен жанр в българското изобразително изкуство. В специалност Художествена дърворезба се изучават както традиционните пластични и композиционни форми, така и съвременните търсения и актуални направления. Нашите възпитаници развиват пространствено и композиционно мислене, като се запознават с широкото приложение и проява на художествената обработка на материала. Изучава се композицията, орнаменталните схеми, техническото чертане и проектиране на интериорни пространства, като се акцентира на мястото и връзката на дърворезбата в съвременната архитектура (дървопластика, конструкции и др.) и в интериора - стилови и арт мебели, декоративна пластика, художествени съдове, релефи. Основните специални предмети са: художествена дърворезба, рисуване, скулптура.