# Рисуване


Рисуването е специален предмет, който се изучава еднакво във всички специалности. В петгодишното обучение се преминава от рисуване на натюрморт (8 клас), гипсов череп и гипсова глава (9 клас), глава от натура (10 клас) и се стига до рисуване на човешка фигура от натура (11 и 12 клас). Редуват се теоретични и практически задачи, чрез които се осъществяват целите на предмета. Учебният процес по рисуване е обвързан с паралелното изучаване на дисциплините „Пластична анатомия“ и „Перспектива“. Формират се естетически критерии и творческо въображение в интерпретирането на натурата. Задълбоченото обучение по рисуване дава стабилна основа за професионалното развитие на всеки ученик. Приемният изпит за гимназията е етюд на геометрични и битови предмети, изграден с графичен материал по избор, на формат 35/50 см.