# Производствена
практика


Производствена практика е специален предмет, който се изучава от всички ученици в десети, единадесети и дванадесети клас. Рисуват се екстериорни или интериорни композиции, с включени човешки фигури (в 11 и 12 клас) и перспективни задачи. Екстериорните композиции могат да бъдат сред природата и в градска среда. За осъществяване на задачите, се използват разнообразни материали за рисуване и се експериментира с различни живописни и графични техники. Практиката е една от най-свободните и творчески дисциплини в училище, която помага на учениците в израстването им като професионални художници. Производствената практика може да се провежда както в София, така и в други населени места в страната и чужбина.