# Пластична
анатомия


Пластичната анатомия е задължителен учебен предмет, който изучава анатомията на човешкото тяло. Включва скелет, повърхностни мускули, външни форми и пропорции. Тя помага за професионалното развитие на обучаващите се по рисуване, скулптура и главен специален предмет. Предметът се изучава в 9 клас от учениците по всички специалности. Обучението завършва с полагане на държавен зрелостен изпит в 12 клас по „Теория и практика на професията“, част от която е Пластичната анатомия. Чрез тази матура учениците получават втора диплома за „Професионална квалификация“.