# Силикатен
дизайн


Специалността Силикатен дизайн подготвя скулптори, дизайнери н специалисти в областта на силикатния дизайн. В процеса на обучение учениците се запознават подробно с различните технологии за обработка на стъкло. Те наблюдават и усвояват спецификата на материала в процеса на работа чрез практически задачи и научават как да осъществят проектите си с най-подходящите техники за изпълнение. В петте години на обучение учениците изучават студена и топла обработка на стъклото. Топлата обработка е най-сложната н атрактивна техника за обработка и включва: лято стъкло в пясъчен калъп, масивно горещо стъкло и духано стъкло. Нашето училище е едно от малкото средни художествени училища в Европа, които могат да предложат на възпитаниците си възможността да изучават и практикуват различни техники и технологии за работа със стъкло.