# Рекламна
графика


В специалност Рекламна графика учениците усвояват умения за работа в областта на графичния дизайн и рекламата. В учебните часове се проектират плакати, календари, запазени знаци, шрифтове, дипляни и всякакъв вид продукти на графичния дизайн предназначени за отпечатване. Запознават се с основните принципи за оформление и предпечатна подготовка на книги и други печатни издания. Учениците рисуват и обработват своите проекти със съвременни графични компютърни програми. Основните специални предмети са: рекламна графика, компютърна графика и предпечатна подготовка. Специалността разполага с широкоформатен цветен принтер за отпечатване на учебните проекти.