# График на дейностите


Приемният изпит ще се проведе на 23.06.2021 г. Продължителност на изпита -
6 учебни часа

График на дейностите по приемане на
ученици в 8 клас за 2021/2022 учебна година

 1. Приемане на документи за кандидатстване:
 • чрез попълване на онлайн формуляр, към който се добавят сканираните копия на необходимите документи: 06.2021 г. – 25.06.2021 г.;
 • за родител (настойник/попечител), който няма Gmail електронна поща – чрез попълване на онлайн формуляр и изпращане на сканираните копия на необходимите документи на имейл ngpisvluka@gmail.com: 06.2021 г. – 25.06.2021 г.

Забележка: Линк за кандидатстване ще бъде публикуван ТУК в срока за подаване на документите.

 1. Провеждане на изпита за проверка на способностите: 07.2021 г. (четвъртък).

Забележка: Изпитът може да се проведе на две смени (сутрин и следобед), ако броят на кандидатите не позволява да се осигури необходимата дистанция от 1,5 м между тях. Кандидатите ще бъдат уведомени до 28.06.2021 г. за точния час за провеждане на изпита.

 1. Оценяване на изпитните работи на кандидатите от комисията по оценяването: 07.2021 г. (петък).
 2. Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите от положения изпит, (подредени по реда на входящия номер) на интернет страницата и в сградата на училището: 007.2021 г. (събота).
 3. Утвърждаване със заповед на списъка на класираните и приетите ученици и обявяването му на интернет страницата и на информационното табло в сградата на училището: 07.2021 г. (понеделник);
 4. Записване на приетите ученици: 07.2021 г. – 09.07.2021 г. (кандидат, който е приет по ПЪРВО желание, не участва в класирането за другите специалности и се записва окончателно с всички необходими документи).
 5. Стартиране на процедура за второ класиране при наличие на свободни места:
 • подаване на заявления онлайн – 07.2021 г. – 09.07.2021 г. (кандидати, които НЕ СА приети, но са издържали изпита, участват в класиране за попълване на незаетите места (второ или следващо класиране) за другите специалности по реда на желанията си, като подават заявление онлайн).

            Забележка:

            Приетите по второ или следващо желание кандидати имат две възможности:

 • записват се с всички необходими документи и подават заявление или за окончателно записване в специалността, по която са приети, или за продължаване на участието си в следващ етап на класиране при наличие на незаети места по предходните си желания;
 • не се записват и подават заявление онлайн за участие в класиране за попълване на незаетите места (второ или следващо класиране) по желанията си, които предхождат желанието, по което са приети.
 • утвърждаване със заповед на списъка на приетите при второто класиране ученици и обявяването му на интернет страницата и на информационното табло в сградата на училището: 07.2021 г. (понеделник);
 • записване на приетите при второ класиране ученици: 07.2021 г. – 13.07.2021 г.
 1. Попълване на незаети места с кандидати, следващи по успех в низходящ ред: от 14.07.2021 г.
 1. От 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. от 9'00 до 13'00 ч. явилите се ученици на приемния изпит по рисуване могат да видят рисунките си и да получат разяснения за поставените от комисията оценки при спазване на противоепидемичните мерки.

 


За повече информация относно кандидатстването след 7. клас и съдържанието на изпита можете да се обърнете към директора на
НГПИ „Св.Лука“ - София - Лилия Балева, телефон: 0894 765676.

Информацията и консултациите по чл. 11, ал. 2 и 3 от наредба № 2 да се предоставят онлайн и при запитване по телефона, като могат да включват информация за начина на провеждане на изпита, за видовете специалности, възможностите за бъдеща реализация и др. Действащият текст на наредбата не предвижда предварително преглеждане на произведения на ученика, както и коментари за степента на подготовка и готовност за изпита.