# График на дейностите


График на дейностите по приемането наученици в VIII клас  за 2022/2023 учебна година

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС  ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

  1. Приемане на документи за кандидатстване: чрез попълване на онлайн формуляр, към който се добавят сканирани необходимите документи: 20.06.2022 г. – 24.06.2022 г.;

  Забележка: Линк към формуляра за кандидатстване ще бъде публикуван ТУК в срока за подаване  на документите.

  1. Провеждане на изпита за проверка на способностите: 01.07.2022 г. (петък).

  Забележка: Изпитът може да се проведе на две смени (сутрин и следобед), ако броят на кандидатите не позволява да се разпределят в наличните зали само сутринта. Точният час за провеждане на изпита по входящи номера ще бъде публикуван ТУК на 29.06.2022 г.

  1. Оценяване на изпитните работи на кандидатите от комисията по оценяването: 02.07.2022 г. (събота).
  1. Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите от положения изпит, (подредени по реда на входящия номер) на интернет страницата и в сградата на училището: 03.07.2022 г. (неделя).
  2. Утвърждаване със заповед на списъка на класираните и приетите ученици и обявяването му на интернет страницата и на информационното табло в сградата на училището: 04.07.2022 г. (понеделник).
  3. Записване на приетите ученици: 05.07.2022 г. – 08.07.2022 г. (кандидат, който е приет по ПЪРВО желание, не участва в класирането за другите специалности и се записва окончателно с всички необходими документи).
  4. Стартиране на процедура за второ класиране при наличие на свободни места:

  Кандидати, които НЕ СА приети, но са издържали изпита, участват в класиране за попълване на незаетите места (второ или следващо класиране) за другите специалности по реда на желанията си, като подават заявление онлайн от 05.07.2022 г. – 08.07.2022 г.

  Забележка:

  Приетите по второ или следващо желание кандидати имат две възможности:

   • записват се с всички необходими документи и подават заявление или за окончателно записване в специалността, по която са приети, или за продължаване на участието си в следващ етап на класиране при наличие на незаети места по предходните си желания;
   • не се записват и подават заявление онлайн за участие в класиране за попълване на незаетите места (второ или следващо класиране) по желанията    си, които предхождат желанието, по което са приети.
  • утвърждаване със заповед на списъка на приетите при второто класиране ученици и обявяването му на интернет страницата и на информационното табло в сградата на училището: до 11.07.2022 г. (понеделник);
  • записване на приетите при второ класиране ученици: 11.07.2022 г. – 12.07.2022 г.
  1. Попълване на незаети места с кандидати, следващи по успех в низходящ ред:

  от 13.07.2022 г.

  1. От 04.07.2022 г. до 06.07.2022 г. от 9'00 до 13'00 ч. явилите се ученици на приемния изпит по рисуване могат да видят рисунките си и да получат разяснения за поставените от комисията оценки.

   За повече информация относно кандидатстването след 7. клас и съдържанието на изпита можете да се обърнете към директора на
   НГПИ „Св.Лука“ - София - Лилия Балева, телефон: 0894 765676.