# Моден дизайн


В специалност Моден дизайн учениците се запознават с основните направления в областта на модата. Преминават през цялостния процес по създаване на портфолио, изработка на модел и създаване на колекция. Изучават различни видове модна илюстрация. Теоретичните уроци по конструиране и технология са придружени с практически упражнения. Усвояват знания за историята на костюма през различните епохи. Учениците завършват със знания и умения за изготвяне, реализиране и представяне на моден проект.