# Свържете се с нас


Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“

Бул. „Сливница“ 134
Район „Възраждане“
1303 София

Секретар – Вержиния Янкуловска
Тел.: 02/931 90 50

E-mail:
info@ngpisvetiluka.com

Работно време за посетители
понеделник-петък
10:00 - 16:00 часа

Image

и. д. директор – Ралица Карапантева
Тел.: 02/ 931 90 50, karapanteva@ngpisvetiluka.com

Заместник-директор по учебната дейност – Албена Шишманова
shishmanova@ngpisvetiluka.com

Заместник-директор по учебно-творческата дейност – Илия Кралев
kralev@ngpisvetiluka.com

Психолог – Надежда Николова
nikolova@ngpisvetiluka.com

Педагогически съветник – Мирослава Кантутис
kantutis@ngpisvetiluka.com

Ресурсен учител – Петя Димитрова
dimitrova@ngpisvetiluka.com

Счетоводство:

Главен счетоводител – Иваничка Лалова - Пиперова,
Тел.: 02/451 47 51

Касиер – Теменужка Георгиева,
Тел.: 02/451 47 51

Банкова сметка:
BG24UNCR96603120391017