# Свържете се с нас


Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“

Бул. „Сливница“ 134
Район „Възраждане“
1303 София

Секретар – Вержиния Янкуловска
Тел.: 02/931 90 50

E-mail:
info@ngpisvetiluka.com

Работно време за посетители
понеделник-петък
10:00 - 16:00 часа

Директор – Лилия Балева
Тел.: 02/ 931 90 50, GSM: 0894 765 676

Заместник-директор по учебната дейност – Албена Шишманова
GSM: 0884 865 971

Заместник-директор по учебно-творческата дейност – Ралица Карапантева
GSM: 0886 084587

Заместник-директор по учебно-творческата дейност – Илия Кралев
GSM: 0884 862 768

Психолог – Надежда Николова
GSM: 0885 814 527

Педагогически съветник – Мирослава Кантутис
GSM: 0884 936 205

Ресурсен учител – Петя Димитрова
GSM: 0889 815 838

Счетоводство:

Главен счетоводител – Иваничка Лалова - Пиперова,
Тел.: 02/451 47 51

Касиер – Теменужка Георгиева,
Тел.: 02/832 11 74

Image