# Самоостоятелна форма на обучение


Информация за учениците в самостоятелна форма на обучение в НГПИ „Свети Лука” - София

  • Правила за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на учебните занятия и изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение - свалете оттук.
  • Заявление за изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение свалете оттук.
  • Конспекти за ученици в самостоятелна форма на обучение свалете оттук.