# За учениците


Полезна информация за учениците в НГПИ „Свети Лука” - София

  • Програма за учебната 2021/2022 г. свалете оттук:
  • Списък на учебниците, по които ще се работи през 2021/2022 г - изтегли от тук
  • Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен  интернет – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
  • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
  • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
  • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
  • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
  • Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап - изтегли от тук
  • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището.