# За родителите


Полезна информация за родителите на учениците в „Свети Лука” - София

  • Разпределение на учениците от осми клас по паралелки за учебната 2021/2022 г. можете да видите тук.
  • Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“, е достъпен тук.
  • Заявление 3 дни отсъствия - виж тук
  • Заявление 7 дни отсъствия - виж тук