# Отчети


Финансови отчети

Отчет за касовото изпълнение към 30.06.2024 - Изтегли

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2024 - Изтегли

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2023 - Изтегли

Отчет за касовото изпълнение към 30.09.2023 - Изтегли

Отчет за касовото изпълнение към 30.06.2023 - Изтегли

Отчет за касовото изпълнение към 31.03.2023 - Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. - Изтегли

Отчет за касовото изпълнение за 2021г. - Изтегли

Финансов отчет - към 30.09.2022 г. - Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства и съпътстващите го приложения - към 30.06.2022 г. - Изтегли

Mесечно разпределение на бюджета за 2022 г. - Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства и съпътстващите го приложения - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2022 - 31.03.2022 - Изтегли

Mесечно разпределение на бюджета за 2021 г. - Изтегли

Касов отчет към 30.06.2021 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2021 - 31.03.2021 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2020 - 31.12.2020 - Изтегли

Месечно разпределение на бюджета за 2020г. - Изтегли

Финансов отчет 2019 - Изтегли

Финансов отчет 2018 - Изтегли

Финансов отчет 2017 - Изтегли

Финансов отчет 2016 - Изтегли

Финансов отчет 2015 - Изтегли

Финансов отчет 2014 - Изтегли

Финансов отчет 2013 - Изтегли

Финансов отчет 2012 - Изтегли