# Отчети


Финансови отчети

Mесечно разпределение на бюджета за 2021 г. - Изтегли

Касов отчет към 30.06.2021 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2021 - 31.03.2021 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2020 - 31.12.2020 - Изтегли

Месечно разпределение на бюджета за 2020г. - Изтегли

Финансов отчет 2019 - Изтегли

Финансов отчет 2018 - Изтегли

Финансов отчет 2017 - Изтегли

Финансов отчет 2016 - Изтегли

Финансов отчет 2015 - Изтегли

Финансов отчет 2014 - Изтегли

Финансов отчет 2013 - Изтегли

Финансов отчет 2012 - Изтегли