# Обществен съвет


Състав на обществения съвет към НГПИ „Свети Лука“– София:

Председател: 
Христина Христова-Костова
Членове: 
Люба Томова
Цветана Стаменова
Петър Матев - представител на Министерството на културата
Александър Кадиев 
Резервни членове:
Росен Николов
Иван Върбанов - представител на Министерството на културата
Мартин Чобанов 

Повече информация:

Правилник

Покана до членовете на Обществения съвет - тук.

Покана до родителите - тук.