# Обществен съвет


Състав на обществения съвет към НГПИ „Свети Лука“– София:

  1. Мирослава Енчева
  2. Милко Ламбов
  3. Петя Абаджиева

Резервни членове:

  1. Десислава Досева

За повече информация можете да се обърнете към директора на НГПИ „Св.Лука“ - София - Лилия Балева, телефон: 0894 765676.