# Детски играчки и сувенири


Подготовката в специалността е насочена към развиване на творческата фантазия, запознаване с методиката на дизайнерското проектиране и изпълнение. Изучават се проектиране и технологии за изпълнение на текстилни играчки, играчки от хартия, масивна дървесина и пластмаса. Учениците придобиват познания в областта на композицията, формообразуването и цветознанието, както и умения за работа с различни материали. Ателиетата и работилниците са оборудвани с машини и материали позволяващи реализацията на проектите на учениците. Основните предмети по специалността са: детски играчки, рисуване, живопис и скулптура. Нашата гимназия е единственото място в България и Европа, което предлага обучение по специалността за гимназиален етап.