# График на изложбите


03 – 13.10.2023 г.  Изложба плакат „Памет и плакати“ – в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма.

15 – 29.09.2023 г.  Изложба „Пейзажът“. Творби на ученици от учебната практика през м. юли 2023 г.