• УЧЕБНИЦИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ РАБОТИ В НГПИ „СВ. ЛУКА“ – СОФИЯ ПРЕЗ 2019/2020 УЧЕБНА
            ГОДИНА виж тук

            • Занимания по интереси виж тук

            • Седмичното разписание на 8-ми и 9-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 10-ти и 11-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 12-ти клас - виж тук


            • Списъка на преподавателите по предмети - виж тук


            • Правила за определяне на условиятя и реда за организиране, и провеждане на учебните занаятия на
            учениците в самостоятелна форма на обучение - виж тук
            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 11 клас - виж тук
            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 10 клас - виж тук


            • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

            Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището с посочена тема:
            "за секретарката".