Нови съобщения Хубаво лято! Очакваме ви отново през септември!                                                                                  

            • Занимания по интереси виж тук

       


            • График на консултациите за II срок на 2018/2019г. - виж тук
            • Правила за определяне на условиятя и реда за организиране, и провеждане на учебните занаятия на
            учениците в самостоятелна форма на обучение - виж тук
            • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА II УЧЕБЕН СРОК НА 2018/2019
            учебна година - виж тук
            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 11 клас - виж тук
            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 10 клас - виж тук


            • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

            Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището с посочена тема:
            "за секретарката".