Нови съобщения ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ. До есен!                                                                                                                                                

           
            • Заповед за организация на обучение в самостоятелна форма - виж тук
            • График и квестори за септемврийската изпитна сесия на 2016/2017 учебна година за учениците в
              самостоятелна форма на обучение - виж тук
            • Утвърдените конспекти и критерии за самостоятелна форма на обучение - виж тук


            • График за консултации на учителите - виж тук
            • График за провеждане на класни и контролни работи - виж тук


            • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

            Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището с посочена тема:
            "за секретарката".