Нови съобщения Изложба "TERRA" на Христо Йонков се открива на 7 декември 2018 г. в 14.00 часа и ще продължи до 21 декември т.г.                                                                                                                                                

            • Седмичното разписание от 8-ми до 12-ти клас - виж тук
            • Утвърден график за провеждане на класните и контролните работи за първи учебен срок на 2018/2019
            учебна година - виж тук


           


            • График на консултациите за I срок на 2018/2019г. - виж тук
            • Правила за определяне на условиятя и реда за организиране, и провеждане на учебните занаятия на
            учениците в самостоятелна форма на обучение - виж тук
            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 2017/2018
            учебна година за 12 клас - виж тук
            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 2017/2018
            учебна година за 11 клас - виж тук
            • Конспекти за учениците от 10. клас в самостоятелна форма на обучение - виж тук
            • Конспекти за учениците от 9. клас в самостоятелна форма на обучение - виж тук


            • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

            Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището с посочена тема:
            "за секретарката".