Нови съобщения На 14 февруари 2018 год. от 14.00 часа се открива изложбата "ОБИЧАМ ПЛАКАТА" в памет на големия български художник - плакатист БОЖИДАР ИКОНОМОВ.                                                                                                                                                

            • Седмичното разписание на 8-ми клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 9-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 10-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 11-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 12-ти клас - виж тук


           


            • Утвърден график за провеждане на класните и контролните работи за първи учебен срок на 2017/2018
            учебна година - виж тук


           


            • График на консултациите за I срок на 2017/2018г. - виж тук
            • Правила за определяне на условиятя и реда за организиране, и провеждане на учебните занаятия на
            учениците в самостоятелна форма на обучение - виж тук
            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 2017/2018
            учебна година - виж тук


            • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

            Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището с посочена тема:
            "за секретарката".