РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ ВИЖТЕ - ТУК                                                РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ ВИЖТЕ - ТУК                                                РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ ВИЖТЕ - ТУК


                                    1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ - ТУК                                    4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ - ТУК


                                        Заявление за кандидатстване изтеглете от - ТУК
       НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата вижте - ТУК

       Учебно-изпитните програми за проверка на способностите за прием в осми клас за професиите ХУДОЖНИК-
        ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА и ДИЗАЙНЕР може да видите - ТУК

       Държавен план-прием за училищата по изкуствата за 2019/2020 уч. година може да видите - ТУК

За повече информация относно кандидатстването след 7. клас и съдържанието на изпита, както и за консултации, можете да се обърнете към директора на НГПИ „Св.Лука“ - София - Лилия Балева.

Лилия Балева

Директор

телефон: 0894 765676
                      Заявление за кандидатстване с подредени желания по професии и специалности изтеглете от - ТУК