Заявление за приравнителни изпити – може да изтеглите от ТУК


                        Конспект по рисуване – може да изтеглите от ТУК                        Конспект по перспектива – може да изтеглите от ТУК                        Конспект по моден дизайн – може да изтеглите от ТУК                        Конспект по пространствен дизайн – може да изтеглите от ТУК
                        Заявление за записване – може да изтеглите от ТУК                        Декларация за отказ от участие в следващ етап на класиране – може да изтеглите от ТУК

       Заявление за кандидатстване по образец с подредени желания по специалности изтегли - ТУК

       НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата вижте - ТУК

За повече информация относно кандидатстването след 7. клас и съдържанието на изпита, както и за консултации, можете да се обърнете към директора на НГПИ „Св.Лука“ - София - Лилия Балева.

Лилия Балева

Директор

телефон: 0894 765676