Приемният изпит представлява етюд на геометрични, битови и природни обекти ( например: ябълка, домат, лук и т.н. ) , разработени обемно с графичен материал по избор. Рисувателният лист е с размери 35/50 см и се предоставя от училището. Продължителността на изпита е 6 ( шест ) учебни часа.

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата и Учебно-изпитните програми за проверка на способностите за прием в осми клас за професиите ХУДОЖНИК-ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА и ДИЗАЙНЕР може да видите на сайта на Министерството на културата.


За повече информация относно кандидатстването след 7. клас и съдържанието на изпита можете да се обърнете към директора на НГПИ „Св.Лука“ - София - Лилия Балева.

Лилия Балева

Директор

телефон: 0894 765676Информацията и консултациите по чл. 11, ал. 2 и 3 от наредба № 2 да се предоставят онлайн и при запитване по телефона, като могат да включват информация за начина на провеждане на изпита, за видовете специалности, възможностите за бъдеща реализация и др. Действащият текст на наредбата не предвижда предварително преглеждане на произведения на ученика, както и коментари за степента на подготовка и готовност за изпита.