Списък на приетите на второ класиране ученици вижте - ТУК

        Заявлението за записване на приетите ученици изтеглете от - ТУК

       НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата вижте - ТУК

       Приложение съгласно заповед № РД09-68/26.01.2018 г. към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за
        приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата - ТУК

       ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ за училищата по изкуствата и училищата по култура за учебната 2018/2019 г. - ТУК

       Заявление за кандидатстване по образец с подредени желания по професии и специалности - ИЗТЕГЛИ ТУК

За повече информация относно кандидатстването след 7. клас и съдържанието на изпита, както и за консултации, можете да се обърнете към директора на НГПИ „Св.Лука“ - София - Лилия Балева.

Лилия Балева

Директор

телефон: 0894 765676